آهنگ دهکده

نشانه ها:

فيلمنامه نويس: مجید محسنی

کارگردان: مجید محسنی

:بازيگران

مجید محسنی

آذر شیوا

رفیع حالتی

پرخیده

همایون

کمال الدین مستجاب الدعوه

طريقه فيلمبرداری: سیاه و سفید

مدت:  90 دقیقه

زمان ساخت:  1340 هجری خورشیدی / 1961 میلادی

پخش از: استودیو تهران

ساخت کشور: ایران

 

چکیده ی داستان:

نمایی از فیلم

جوانی روستايی وقتی درمی يابد كه پدر دختر موردعلاقه اش با ازدواج آنها موافقت نخواهد كرد، مأيوس و

نااميد دهكده را ترك می كند و اتفاقاً با مردی روبرو می شود كه كارش جمع آوری آهنگ های محلی است.

جوان روستايی چون صدای خوشی دارد به وسيله ی مرد به شهر دعوت می شود و در آنجا تحت تعليم 

آواز قرار گرفته و به زودی در آوازخوانی موفقيت به دست می آورد. او يكبار به هنگام اجرای ترانه ای

در راديو اعلام می كند كه آهنگش را بخاطر محبوبش و خانواده ی خود در دهكده می خواند. دختر و

خانواده ی جوان روستايی صدای او را می شنوند و روز بعد در فرستنده ی راديو اجتماع كرده و بار ديگر

او را به ميان خود می برند.

بررسی ها:

مجید محسنی با بازگشت به زمینه ی موفق فیلم روستایی اش بلبل مزرعه، فیلم آهنگ دهکده را ساخت که

واجد زیبایی و گیرایی بلبل مزرعه نبود، اما قصّه ی پُر کش و قوس و مؤثر، انتخاب مناسب بازیگران، و

بیانی ساده و  روان  سبب استقبال تماشاگران شد.

 

دانستنی ها:

نمایش فیلم آهنگ دهکده از 7 اردیبهشت 1340  آغاز شد و به مدت 20 روز ادامه داشت. کارکردی برابر

سه میلیون و پانصد هزار ریال نیز داشت. این موفقیت به محسنی اجازه داد تا بتواند پس از دو شکست،

نظمی به موقعیت مالی  استودیوی اش – تهران فیلم – بدهد.