آواره جهان

 :متن ترانه

 

با چشم پُر ز انتظار، با قلب پاره پاره

گشتم توی شهرهای غریب، دنبال تو آواره

آهو شدم بیابونها رو، در پیِ تو گشتم، بیابونها و سایه بون چوپونها رو گشتم

آهو شدم بیابونها رو، در پیِ تو گشتم، بیابونها و سایه بون چوپونها رو گشتم

آب در میون کوزه، من، تشنه لبون می گشتم

یار من توی خونه بود و من، گِرد جهون می گشتم

آب در میون کوزه، من، تشن لبون می گشتم

یار من توی خونه بود و من، گِرد جهون می گشتم

 

عمری شدم توی جنگلها، موندم به انتظارت

شب تا سَحر هزارها بار، خوندم به انتظارت

قایق شدم توی دریاها، با بادبون تنها، سراغت رو گرفتم از موجهای سبز دریا

قایق شدم توی دریاها، با بادبون تنها، سراغت و گرفتم از موجهای سبز دریا

آب در میون کوزه، من، تشنه لبون می گشتم

یار من توی خونه بود و من، گِرد جهون می گشتم

آب در میون کوزه، من، تشنه لبون می گشتم

یار من توی خونه بود و من، گِرد جهون می گشتم

……….

 

:نشانه ها

ترانه سرا: پرویز وکیلی

ترانه خوان: رامش / آذر محبی

ترانه ساز: پرویز مقصدی

پخش از: آهنگ روز

:زمینه نوشته پیوسته دیگر