آپارتمان برای پگی

(ملاقات با پگی)

Apartment for Peggy

نشانه ها:

تهيه کننده: ويليام پرلبرگ

داستان نويس: فيث بالدوين

فيلمنامه نويس: جرج سيتون

کارگردان: جرج سيتون

بازيگران:

ويليام هولدن

جين کرين

جين لاکهارت

ادموند گوئن

هنری لتوندال

چارلز لين

آهنگساز: ديويد راکسين

فيلمبردار: هری جکسون

طريقه فيلمبرداری: تکنی کالر

مدت: 98 دقيقه

زمان ساخت: 1948 ميلادی

پخش از: فوکس قرن بيسنم

ساخت کشور: ايالات متحده امريکا

چکیده ی داستان:

نمایی از فیلم

یک استاد بازنشسته دانشگاه با سرپرستی از خانواده بی خانمان يک سرباز پيشين، بُعد تازه ای از زندگی را

.در می يابد

بررسی ها:

ارزش: خوب