آکاسیا

Acasia Baileyana

نام علمی آکاسیا چیست؟

 

نام علمی آکاسیاها Acasia Baileyana  می باشد که بخاطر گیاهشناس نامی فردریک منسن بیلی،

چنین نامیده شده است.

 

طبقه بندی آکاسیا از چیست؟

 

طبقه بندی آکاسیاها از قرار زیر است:

خانواده:  Fabaceae

 

نمای آکاسیا چگونه است؟

نمای آکاسیاها به شکل بالا است .

 

گلدهی آکاسیا چگونه است؟

 

زمان گلدهی آکاسیاها روزهای آغازین بهار است.

 

نیازها و نگهداری آکاسیا چگونه است؟

 

مکان آفتابی.

خاک اسیدی با زهکشی خوب که آب را به مدت طولانی در خود نگهدارد.

آبیاری عمیق و با فاصله باعث پیشگیری از پوسیدگی سطحی می شود.

حداقل دمای مورد تحمل در زمستان 10 تا 13 درجه سانتیگراد است. از این رو، به سرما و یخبندان، و

بادهای شدید حساس هستند و برای مناطق گرمسیر مناسب هستند.

 

چگونه آکاسیا زیاد می شود؟

آکاسیاها با قلمه زدن در اواخر بهار با قرار دادن در مخلوطی از ماسه و کود و یا با کاشت بذر در روزهای

پایانی زمستان زیاد می شوند.