آکمیا

(گلدان نقره ای)

Silver Vase

(Urn Plant)

نام علمی آکمیا چیست؟

 

نام علمی آکمیاها Accmea Fasciata   می باشد.

 

طبقه بندی آکمیا چیست؟

 

طبقه بندی آکمیاها به قرار زیر است:

خانواده:  Bromeliaceae

 

نمای آکمیا چگونه است؟

نمای آکمیاها به شکل بالا است .

 

نیازها و نگهداری آکمیا چگونه است؟

مکان پُرنور یا نیمسایه.

خاک آنها غنی از هوموس متشکل از قسمت های مساوی پیت ماس، خاکبرک و ماسه.

پیرامون آکمیاها باید گرم باشد. حداقل دمای مناسب برای آنها 18 و حداکثر 30 درجه سانتیگراد است.

در فاصله بین دو آبیاری باید سطح خاک خشک شود. در بهار و تابستان قسمت گودی وسط برگ ها پر از

آب نگهداشته شود.

ماهی یک بار کود مایع، با غلظت یک گرم در لیتر به خاک گلدان اضافه شود، ولی به قسمت میانی گیاه

کود داده نشود.

 

چگونه آکمیا زیاد می شود؟

 

پس از گلدهی، گیاه از بین می رود. ولی می توان پاجوش هایی را که از نظر اندازه، به یک دوم اندازه

گیاه مادری رسیده اند، در گلدانی کوچک و خاک مناسب کاشت که بعد از 3 تا 5 سال گل می دهند.