آیین فرزانگی

متن ترانه:

 

جوانی، بهار هنر پروری است، سر آغاز تحصیل و دانشوری است

بیاموز، فرهنگ فرزانگی! رها شو، از آسایش خانگی!

در آموختن، سعی بسیار کن! به میدان درآ، پُر توان کار کن!

در آموختن، سعی بسیار کن! به میدان درآ، پُر توان کار کن!

 

از این دشت بی حاصل و بی پناه، پناه، مهارت تو را می رساند به راه، به راه

چو رود روان، هر که دلبسته است، به دریای علمی که پیوسته است

بیاموزد از خلف، فن و هنر، به دانش برآرد ز دریا گهر

به دانش برآرد ز دریا گهر

 

تو کارآفرینی کن و سروری! بیاموز، آیین دانشوری!

تعهد، تخصص، مهارت، تلاش، به دست آر و فرمانبر خویش باش!

نخواهد رسیدن به گرد تو کس، هنر نزد ایرانیان است و بس

هنر نزد ایرانیان است و بس

هنر نزد ایرانیان است و بس

نشانه ها:

 

ترانه سرا: عبدالجبار کاکایی

ترانه خوان: سالار عقیلی

ترانه ساز: پیروز ارجمند

تنظیم کننده موسیقی: پویا سرایی

زمان اجرا: 1394 هجری خورشیدی / 2015 میلادی