آی بُته بُته

متن ترانه:

آی بته بته، بته، بشنو، دلم چی گفته! شب تا سَحر به یادت، گل گفته، گل شنفته

!آتیش، آتیش، الو، الو، دخترهای همسایه رو، سر کوچه فالگوش می شینن، یواش بیا! یواش برو

!آتیش، آتیش، الو، الو، دخترهای همسایه رو، سرکوچه فالگوش می شینن، یواش بیا! یواش برو

آی بته بته، بته، بشنو دلم چی گفته! شب تا سَحر به یادت، گل گفته، گل شنفته

 

!بذار آتیش پر نور بشه، چشم حسودها کور بشه

!از روی آتیش، بپر بیا! برگرد، برو، از سر بیا

بگو، بگو، با من بگو! سرخی تو از من، زردی من از تو 

سرخی تو از من، زردی من از تو

 

آی بته بته، بته، بشنو دلم چی گفته! شب تا سَحر به یادت، گل گفته، گل شنفته

 

!آتیش، آتیش، الو، الو، دخترهای همسایه رو، سر کوچه فالگوش می شینن، یواش بیا! یواش برو

!آتیش، آتیش، الو، الو، دخترهای همسایه رو، سر کوچه فالگوش می شینن، یواش بیا! یواش برو

آی بته بته، بته، بشنو دلم چی گفته! شب تا سَحر به یادت، گل گفته، گل شنفته

 

!بذار آتیش پر نور بشه، چشم حسودها کور بشه

!از روی آتیش بپر بیا! برگرد، برو، از سر بیا

بگو بگو با من بگو! سرخی تو از من، زردی من از تو

سرخی تو از من، زردی من از تو

آی بته بته، بته، بشنو دلم چی گفته! شب تا سَحر به یادت، گل گفته گل شنفته

……….

نشانه ها:

 

ترانه سرا: کریم محمودی

ترانه خوانان: شهره صولتی – شهرام صولتی

ترانه ساز: پرویز غیاثیان

زمان اجرا: 1354 هجری خورشیدی / 1976 میلادی