ابر

Cloud

ابر چیست؟

بطوری که دانسته شده، وقتی که گرما به آب داده شود، آب به بخار آب تبدیل می شود که از قطره های بسیار

ریز آب است. این قطره های  آب آنقدر کوچک هستند که دیده نمی شوند.

 

وقتی هم که خورشید به کره زمین می تابد، گرمای آفتاب قسمتی از آب های سطح زمین مانند آب های

اقیانوس ها، دریاها،  دریاچه ها، رودخانه ها و …  را به شکل بخار آب در می آورد که با بالا رفتن و

گرد آمدن این بخارها، در آسمان ابرها پدید می آیند. پس:

ابر از قطره های کوچک آب در هوا درست می شود.

 

چگونه بخار آب به ابر تبدیل می شود؟

 

بطوری که دانسته شده، همیشه مقداری از آب های روی زمین بخار می گردند. و با هوا می آمیزند.

هوای گرم مرطوب / بخار آب به آسمان بر می خیزد.

مقدار بخار آبی که هوا می تواند در خود نگه دارد، بستگی به دمای هوا دارد. هوای گرم بیشتر از هوای سرد

می تواند بخار آب در خود نگه دارد.

حال، هنگامی که آب بخار می شود و به هوا می رود، هوا تمام آن اندازه بخار آبی را که می تواند در خود نگه

دارد، می گیرد.

اگر در این هنگام هوا سرد شود و یا چون به ارتفاع معینی برسد، خنک و سرد شود، آنگاه دیگر نمی تواند

رطوبت خود را به شکل بخار آب نگه بدارد. از این رو، مقداری از بخار آب باید از هوا خارج گردد، زیرا

هوای با دمای پایین، بخار آب کمتر در خود نگه می دارد. این بخار آب، هنگام خارج شدن از هوا – به سبب

انجام میعان – به حالت مایع / قطره های ریز آب درمی آید که به شکل ابر در آسمان پدیدار می گردند.

 

چرا ابرها در آسمان حرکت می کنند؟

وقتی باد می وزد، ابرها را با خود می برد و جا به جا می کند . پس:

ابرها به سبب وزش باد حرکت می کنند.

 

رنگ ابرها چگونه است؟

بعضی ابرها تیره و بعضی روشن به رنگ های سفید یا آبی هستند.

 

اندازه ی ابرها چقدر است؟

بعضی تکه های ابر کوچک و بعضی خیلی بزرگ هستند.

 

شکل ابرها چگونه است؟

ابرها دارای شکل های گوناگون می باشند که در هر زمانی دگرگون می شوند.

 

فاصله ابرها تا زمین چقدر است؟

 

بعضی ابرها به زمین نزدیک هستند و بعضی خیلی دور هستند.

  

چه زمانی نخستین ابرها در کره زمین به وجود آمده اند؟

با جدا شدن تکه هایی از خورشید و تشکیل سیاره ها، در زمانی (4500 میلیون سال پیش) که پوسته کره

زمین، هنوز بیش از حد گرم بود و بر اثر وجود بخارها، ابرها به وجود آمدند.