اجاق

نت ترانه:

متن ترانه:

 

غريب و گنگ و بی فرياد، اجاقی سرد و خاموشم 

نفس هام سرد و يخ بسته، زمستونه  توی آغوشم

يه روز توی سينه سردم، هزاران شعله برپا بود، تنم فانوس شب سوز ِ،  شبهای سرد يلدا بود

يه شب بادی غريب اومد، تا صبح بارون به من باريد 

نمی شد باورم اما، چشام خاموشيم رو می ديد

من رو خاموش می کرد بارون، می برد خاکسترام رو باد 

چشام در انتظار اشک، لبهام در حسرت فرياد

 

حالا خالی تر از خالی، اجاقی سرد و خاموشم 

نفس هام سرد و يخ بسته، زمستونه توی آغوشم

اجاق خالی و خاموش، مثل يه قلب بی خونه 

يکی با دست آفتابيش، توی رگ هام خون می جوشونه

می دونم شعله ور می شم، می سوزونم زمستون رو

می گيرم با سر انگشتم، همه نبضهای لرزون رو

می دونم شعله ور می شم، می سوزونم زمستون رو 

می گيرم با سر انگشتم، همه نبضهای لرزون رو

 

نشانه ها:

 

ترانه سرا: اردلان سرفراز

ترانه خوان: حسن شماعی زاده

ترانه ساز: حسن شماعی زاده

تنظیم کننده موسیقی ترانه: حسن شماعی زاده

پخش از: کاسپین

اجرا در برنامه ی رنگارنگ تلویزیون ملی ایران

اجرای دوم:

متن ترانه:

 

غريب و گنگ و بی فرياد، اجاقی سرد و خاموشم 

نفس هام سرد و يخ بسته، زمستونه  توی آغوشم

يه روز توی سينه سردم، هزاران شعله برپا بود، تنم فانوس شب سوز ِ،  شبهای سرد يلدا بود

يه شب بادی غريب اومد، تا صبح بارون به من باريد 

نمی شد باورم اما، چشام خاموشيم رو می ديد

من رو خاموش می کرد بارون، می برد خاکسترام رو باد 

چشام در انتظار اشک، لبهام در حسرت فرياد

 

حالا خالی تر از خالی، یه عمره سرد و خاموشم 

نفس هام سرد و يخ بسته، زمستونه توی آغوشم

اجاق خالی و خاموش، مثل يه قلب بی خونه 

يه روز نسیم آزادی، توی رگ هام خون می جوشونه

می دونم شعله ور می شم، می سوزونم زمستون رو 

می گيرم با سر انگشتم، همه نبضهای لرزون رو

می دونم شعله ور می شیم، می سوزونیم زمستون رو 

می گيریم با دو دستهامون، همه دستهای همخون رو

نشانه ها:

ترانه سرا: اردلان سرفراز

ترانه خوان: حسن شماعی زاده

ترانه ساز: حسن شماعی زاده

تنظیم کننده موسیقی ترانه: نیکان

پخش از: پاور  ِا  استودیو