اختر پیکاسو

Canna Picasso

(Canna Lily)

نام علمی اختر پیکاسو چیست؟

 

نام علمی اختر پیکاسوها Canna Picasso   می باشد.

 

طبقه بندی اختر پیکاسو چیست؟

 

طبقه بندی اختر پیکاسوها  به قرار زیر است:

خانواده:  اختریان Cannaceae

 

نمای اختر پیکاسو چگونه است؟

 

شکل ظاهری اختر پیکاسوها به شکل بالا است .

اختر پیکاسوها گیاهان دایمی هستند که دارای ساقه زیرزمینی / ریزوم هستند و بخاطر گل ها و برگ های

زیبایش در تابستان پرورش داده می شود.

بیشترین بلندی آنها به 5/1 متر می رسد.

برگ های آن کشیده و پهن به رنگ سبز روشن هستند.

 

نیازها و نگهداری اختر پیکاسو چگونه است؟

مکان آفتابی و گرم.

خاک غنی از هوموس و نمناک .

کمترین دمای مورد تحمل برای اختر پیکاسو 5 تا 10 درجه سانتیگراد است.

 

چگونه اختر پیکاسو زیاد می شود؟

اختر پیکاسوها از روش تقسیم بوته در بهار و یا کاشت بذر در زمستان در دمای 20 درجه سانتیگراد یا

بالاتر زیاد می شوند.