اریکای سفید

White Heather

(Springwood White)

نام علمی اریکای سفید چیست؟

 

نام علمی اریکاهای سفید Calluna vulgaris Kinlochruel   می باشد.

 

طبقه بندی اریکای سفید چیست؟

 

طبقه بندی اریکاهای سفید به قرار زیر است:

خانواده:  Ericaceae

 

نمای اریکای سفید چگونه است؟

اریکاهای سفید درختچه هایی هستند همیشه سبز که بلندی و گستردگی آن به 30 سانتیمتر می رسد.

 

 

اریکاهای سفید دارای گل های پر گلبرگ و سفید رنگ در میانه تابستان و آخر پاییز می باشند.

 

نیازها و نگهداری اریکای سفید چگونه است؟

 

مکان آفتابی.

خاک غنی از هوموس و اسیدی که دارای زهکشی خوب باشد..

کمترین دمای مورد تحمل منهای 15 درجه سانتیگراد است.

برای پر پشت نگهداشتن گیاه باید هر سال پس از پایان گلدهی آن را هرس سبک شود.

 

چگونه اریکای سفید زیاد می شوند؟

 

اریکاهای سفید از روش قلمه و پیوند زدن زیاد می شوند.