از تو نمی شه گذشت

متن ترانه:

 

لا   لالا   لالالا   لالا لالالا

لا   لالا   لالالا   لالا لالالا

یه روزی می گفتم: عاشقی چیه؟ عاشق، دیگه، کیه؟

فکرش رو هم نکردم، شاید منهم، عاشق شم

همه می پرسیدن، عشق رو دیدم، یا نه؟ وقتی می گفتم: نه

یه جوری نگام می کردن، می گفتن، عاشق می شم

حالا که عکس چشات، توی چشمهامه، دستهات توی دستهامه

از تو نمی شه گذشت

حالا که داغ ِ، لبهات روی لبهامه، قلب تو باهامه

از تو نمی شه گذشت

حالا که عکس چشات، توی چشمهامه، دستهات توی دستهامه

از تو نمی شه گذشت

حالا که داغ ِ، لبهات روی لبهامه، قلب تو باهامه

از تو نمی شه گذشت

 

 

لا   لالا   لالالا    لا   لالا   لالالا

لا   لالا   لالالا    لا   لالا   لالالا

نمی دونستم، چه خوبه! وقتی عاشقی، نمی دونستم، چه خوبه! وقتی صادقی

نمی دونستم، اگه یکی من رو بخواد

دل من توی دنیا، جز اون، دیگه هیچی نمی خواد

نمی دونستم، چه خوبه! وقتی عاشقی، نمی دونستم، چه خوبه! وقتی صادقی

نمی دونستم، اگه یکی من رو بخواد

دل من توی دنیا، جز اون، دیگه هیچی نمی خواد

دیگه هیچی نمی خواد

حالا که عکس چشات، توی چشمهامه، دستهات توی دستهامه

از تو نمی شه گذشت

حالا که داغ لبهات روی لبهامه، قلب تو باهامه

از تو نمی شه گذشت

 

لا   لالا   لالالا   لا   لالا   لالالا

لا   لالا   لالالا   لا   لالا   لالالا

حالا که عکس چشات، توی چشمهامه، دستهات توی دستهامه

از تو نمی شه گذشت

حالا که داغ ِ، لبهات روی لبهامه، قلب تو باهامه

از تو نمی شه گذشت

حالا که عکس چشات، توی چشمهامه، دستهات توی دستهامه

از تو نمی شه گذشت

حالا که داغ ِ، لبهات روی لبهامه، قلب تو باهامه

از تو نمی شه گذشت

یه روزی می گفتم: عاشقی چیه؟ عاشق، دیگه، کیه؟

فکرش رو هم نکردم، شاید منهم، عاشق شم، عاشق شم

 

نشانه ها:

ترانه سرا: شهرام فرشید

ترانه خوان: شهرام کاشانی

ترانه ساز: شهرام فرشید

تنظیم کننده موسیقی ترانه: اندی

آلبوم: Game Over

زمان اجرا: 1385 هجری خورشیدی

پخش از: ترانه