اسیر

متن ترانه:

 

نگو که دل اسیره، اینجا می خواد بمیره، بیا که پر بگیریم، توی این قفس نمیریم

اینجا دلهای مردم، توی سینه قلوه سنگه، حتی میون دخترا، با مادراشون جنگه

 

نگو که دل اسیره، اینجا می خواد بمیره، بیا که پر بگیریم، توی این قفس نمیریم

اینجا دلهای مردم، توی سینه قلوه سنگه، حتی میون دخترا، با مادراشون جنگه

حتی میون دخترا، با مادراشون جنگه

 

اینجا همه قناری ها، از دست غربت دل ها، پر کشیدند و رفتند، توی این قفس نموندند

اینجا دلهای خسته، حتی پرهای بسته، توی زندون کدورت، یه لحظه وا نمی شه

نگو که دل اسیره، اینجا می خواد بمیره، بیا که پر بگیریم، توی این قفس نمیریم

اینجا دلهای مردم، توی سینه قلوه سنگه، حتی میون دخترا، با مادراشون جنگه

حتی میون دخترا، با مادراشون جنگه

 

اینجا حرف یه رنگی، توی سینه های سنگی، توی لحظه های وحشت، یه لحظه جا نمی شه

از آدمای سنگی، بس که دارن دو رنگی، دارم آتیش می گیرم، دلم می خواد بمیرم

نگو که دل اسیره، اینجا می خواد بمیره، بیا که پر بگیریم، توی این قفس نمیریم

اینجا دلهای مردم، توی سینه قلوه سنگه، حتی میون دخترا، با مادراشون جنگه

حتی میون دخترا، با مادراشون جنگه

نشانه ها:

ترانه خوان: قیصر

آلبوم: قیصر

زمان اجرا: 1983 میلادی