اشاره

متن ترانه:

تویی شعر عاشقونه، پُر واژه های تازه، دفتر خواهش قلبم، واسه خوندن تو بازه

منم اون راه نرفته، آها، جای پای تو روی تنم نیست، آها 

اول جاده عشقم، پیش پای تو درازه

 

اوه، واسه حرف عاشقونه، آها، تو به من دادی نشونه، آها 

از یه لحظه با تو بودن، تا دل و هزار بهونه

سر نخ عشق تو بس بود، آها، واسه رفتن تا ستاره، آها 

من رو آسمونی کردی، با سر انگشت اشاره

 

تا رسیدی و شنیدم، روی تنم صدای پات رو، پر گرفتی و گرفتم، از تو من سراغ جات رو

واسه حرف عاشقونه، تو به من دادی نشونه 

از یه لحظه با تو بودن، تا دل و هزار بهونه

سر نخ عشق تو بس بود، واسه رفتن تا ستاره 

من رو آسمونی کردی، با سر انگشت اشاره

 

تویی شعر عاشقونه، پُر واژه های تازه، دفتر خواهش قلبم، واسه خوندن تو بازه

منم اون راه نرفته، آها، جای پای تو روی تنم نیست، آها 

اول جاده عشقم، پیش پای تو درازه

 

اوه، واسه حرف عاشقونه، آها،  تو به من دادی نشونه، آها 

از یه لحظه با تو بودن، تا دل و هزار بهونه

سر نخ عشق تو بس بود، آها، واسه رفتن تا ستاره، آها 

من رو آسمونی کردی، با سر انگشت اشاره

 

تا رسیدی و شنیدم، روی تنم صدای پات رو، پر گرفتی و گرفتم، از تو من سراغ جات رو

واسه حرف عاشقونه، تو به من دادی نشونه 

از یه لحظه با تو بودن، تا دل و هزار بهونه

سر نخ عشق تو بس بود، واسه رفتن تا ستاره 

من رو آسمونی کردی، با سر انگشت اشاره

سر نخ عشق تو بس بود، واسه رفتن تا ستاره

 من رو آسمونی کردی، با سر انگشت اشاره

سر نخ عشق تو بس بود، واسه رفتن تا ستاره 

من رو آسمونی کردی، با سر انگشت اشاره

سر نخ عشق تو بس بود

نشانه ها:

ترانه سرا: اشکان رحیمی

ترانه خوان: بهنام صفاریان

ترانه ساز: امیر قدیانی

تنظیم کننده موسیقی: امیر قدیانی

آلبوم: دو رنگی

زمان اجرا: 1380 هجری خورشیدی