اصفهان

متن ترانه:

دلم می خواد به اصفهان برگردم، بازم به اون نصف جهان برگردم

برم اون جا بنشینم، در کنار زاینده رود، بخونم از ته دل، ترانه و شعر و سرود

ترانه و شعر و سرود

 

خودم این جا،  دلم اون جا، همه راز و نیازم اون جاست

ای خدا، عشق من و، یار من و، اون گل نازم اون جاست

چه کنم، با کی بگم، عقده ی دل را، پیش کی خالی کنم؟ دردم رو، با چه زبون، به این و اون حالی کنم؟

دردم رو، با چه زبون، به این و اون حالی کنم؟

دلم می خواد به اصفهان برگردم، بازم به اون نصف جهان برگردم

 

آسمون گریه کند، بر سر جانانه ی من، اشکریزان شده دلدار، در آن خانه ی من

از غم دوری او، همدم پیمانه شدم، همچو شبگرد غزلخون، سوی میخانه شدم

مست و دیوانه شدم، مست و دیوانه شدم

مست و دیوانه شدم، مست و دیوانه شدم

به خدا این دل من، پر از غمه، تموم دنیا، برام جهنمه

هر چه گویم، من از این سوز دلم، بخدا بازم کمه، بازم کمه

چه کنم، با کی بگم، عقده ی دل را، پیش کی خالی کنم؟ دردم رو با چه زبون، به این و اون حالی کنم؟

دردم رو با چه زبون، به این و اون حالی کنم

دلم می خواد به اصفهان برگردم، بازم به اون نصف جهان برگردم

برم اون جا بنشینم، در کنار زاینده رود، بخونم از ته دل، ترانه و شعر و سرود 

ترانه و شعر و سرود

 

دلم می خواد به اصفهان برگردم، بازم به اون نصف جهان برگردم

………

نشانه ها:

 

ترانه سرا: جمشید شیبانی

ترانه خوان: نصرالله معین

ترانه ساز: جمشید شیبانی

تنظیم کننده موسیقی ترانه: مهداد زند کریمی

آلبوم: اصفهان

زمان اجرا: 1369 هجری خورشیدی

 

اجرای دوم:

 

متن ترانه:

 

دلم می خواد به اصفهان برگردم، بازم به اون نصف جهان برگردم

برم اون جا بنشینم، در کنار زاینده رود، بخونم از ته دل، ترانه و شعر و سرود

ترانه و شعر و سرود

 

خودم این جا،  دلم اون جا، همه راز و نیازم اون جاست

ای خدا عشق من و، یار من و، اون گل نازم اون جاست

چه کنم، با کی بگم، عقده ی دل را، پیش کی خالی کنم؟ دردم رو، با چه زبون، به این و اون حالی کنم؟

دردم رو، با چه زبون، به این و اون حالی کنم؟

دلم می خواد به اصفهان برگردم، بازم به اون نصف جهان برگردم

 

آسمون گریه کند، از غم جانانه ی من، اشکریزان شده دلدار، در آن خانه ی من

از غم دوری او، همدم پیمانه شدم، همچو شبگرد غزلخون، سوی میخانه شدم

مست و دیوانه شدم، مست و دیوانه شدم

مست و دیوانه شدم، مست و دیوانه شدم

به خدا این دل من، پر از غمه، تموم دنیا، برام جهنمه

هر چه گویم، من از این سوز دلم، بخدا بازم کمه، بازم کمه

چه کنم، با کی بگم، عقده ی دل را، پیش کی خالی کنم؟ دردم رو با چه زبون، به این و اون حالی کنم؟

دردم رو با چه زبون، به این و اون حالی کنم؟

دلم می خواد به اصفهان برگردم، بازم به اون نصف جهان برگردم

برم اون جا بنشینم، در کنار زاینده رود، بخونم از ته دل، ترانه و شعر و سرود

ترانه و شعر و سرود، ترانه و شعر و سرود، ترانه و شعر و سرود

دلم می خواد به اصفهان برگردم، بازم به اون نصف جهان برگردم

……….

  

نشانه ها:

ترانه سرا: جمشید شیبانی

ترانه خوان: معین

ترانه ساز: جمشید شیبانی

آلبوم: سال های طلایی

زمان اجرا: 1371 هجری خورشیدی

پخش از: پارس ویدئو