اعتراف

متن ترانه:

 

نمی دونم درسته این، یا که خلاف کردم؟ حسابم رو با دل بی حوصله، صاف کردم

تو از تمنای دلت نگفتی، که نگفتی 

تا آخرش به عشقمون، من اعتراف کردم، من اعتراف کردم

 

از تو چه پنهون، دیوونت بودم، دیوونت بودم، مست نگاه عاشقونت بودم، دیوونت بودم

از تو چه پنهون که همیشه، هر روز، به یک بهونه، در خونَت بودم، دیوونت بودم

 

بذار بگم، بذار بگم، نگفته رو، حرفهای ناشنفته رو!

بذار بگم، قصه ی بی خوابیها رو، سوختن و بی تابیها رو!

بذار بگم، همیشه در خاطر من، یاد تو بود! بذار بگم، مهتاب که بود، توی سینه، فریاد تو بود!

خود تو باورت شده، همین برای من بسه، که عاقبت صید به دام افتاده، صیاد تو بود

از تو چه پنهون، دیوونت بودم، دیوونت بودم، مست نگاه عاشقونت بودم، دیوونت بودم

از تو چه پنهون که همیشه، هر روز، به یک بهونه، در خونَت بودم، دیوونت بودم

 

بذار بگم، بذار بگم، نگفته رو، حرفهای ناشنفته رو!

بذار بگم، قصه ی بی خوابیها رو، سوختن و بی تابیها رو!

بذار بگم، همیشه در خاطر من، یاد تو بود! بذار بگم، مهتاب که بود، توی سینه فریاد تو بود!

خود تو باورت شده، همین برای من بسه، که عاقبت صید به دام افتاده، صیاد تو بود

از تو چه پنهون، دیوونت بودم، دیوونت بودم، مست نگاه عاشقونت بودم، دیوونت بودم

از تو چه پنهون که همیشه، هر روز، به یک بهونه، در خونَت بودم، دیوونت بودم

 

نشانه ها:

 

ترانه سرا: جهانبخش پازوکی

ترانه خوان: شهلا سرشار

ترانه ساز: جهانبخش پازوکی

آلبوم: اعتراف

زمان اجرا: 1390 هجری خورشیدی / 2011 میلادی

 

اجرای دیگر / آواز شور:

متن ترانه:

 

گرچه مستیم و خرابیم، گرچه مستیم و خرابیم، چو شب های دگر

باز کن ساقی مجلس، باز کن ساقی مجلس، سر مینای دگر!

آی، جااااا…. عزیزمن، ای جان

 

یک شبی را که در آنیم، غنیمت شمریم، شاید ای جان نرسیدیم، به فردای دگر

آاا…ی، جااااا…..ی، عزیزمن، شاید ای جان نرسیدیم، به فردای دگر

 

مست مستم، مست مستم، مشکن قدر خود ای پنجه ی غم!

من به میخانه ام امشب، تو برو جای دگر!

آی، جااااا….

 

چه به میخانه، چه محراب، حرامم باشد

چه به میخانه، چه محراب، حرامم باشد، گر به جز عشق تو هم هست، تمنای دگر

گر به جز عشق تو هم هست، تمنای دگر

 

نمی دونم درسته این، یا که خراب کردم؟ حسابم رو با دل بی حوصله، صاف کردم

تو از تمنای دلت نگفتی، که نگفتی

تا آخرش به عشقمون، من اعتراف کردم، من اعتراف کردم

 

از تو چه پنهون، دیوونت بودم، دیوونت بودم، مست نگاه عاشقونت بودم، دیوونت بودم

از تو چه پنهون که همیشه، هر روز، به یک بهونه، در خونَت بودم، دیوونت بودم

 

بذار بگم، بذار بگم، نگفته رو، حرفهای ناشنفته رو!

بذار بگم، قصه ی بی خوابیها رو، سوختن و بی تابیها رو!

بذار بگم، همیشه در خاطر من، یاد تو بود! بذار بگم، وصال تو، توی سینه، فریاد تو بود

خود تو باورت شده، همین برای من بسه، که عاقبت صید به دام افتاده، صیاد تو بود

از تو چه پنهون، دیوونت بودم، دیوونت بودم، مست نگاه عاشقونت بودم، دیوونت بودم

از تو چه پنهون که همیشه، هر روز، به یک بهونه، در خونَت بودم، دیوونت بودم

نمی دونم درسته این، یا که خلاف کردم؟ حسابم رو با دل بی حوصله، صاف کردم

تو از تمنای دلت نگفتی، که نگفتی

تا آخرش به عشقمون، من اعتراف کردم، من اعتراف کردم

 

بذار بگم، بذار بگم، نگفته رو، حرفهای ناشنفته رو!

بذار بگم، قصه ی بی خوابیها رو، سوختن و بی تابیها رو!

بذار بگم، همیشه در خاطر من، یاد تو بود! بذار بگم، وصال تو، توی سینه، فریاد تو بود

خود تو باورت شده، همین برای من بسه، که عاقبت صید به دام افتاده، صیاد تو بود

از تو چه پنهون، دیوونت بودم، دیوونت بودم، مست نگاه عاشقونت بودم، دیوونت بودم

از تو چه پنهون که همیشه، هر روز، به یک بهونه، در خونَت بودم، دیوونت بودم

 

نشانه ها:

شاعر: عماد خراسانی

ترانه سرا: جهانبخش پازوکی

ترانه خوان: شهلا سرشار

ترانه ساز: جهانبخش پازوکی

آلبوم: غزلخوان

زمان اجرا: 1376 هجری خورشیدی / 1997 میلادی