افسانه ی عمر

متن ترانه:

 

در کنج دلم عشق کسی، خانه ندارد، کس جای در این خانه ی ویرانه ندارد

دل را به کف هر که دهم، باز پس آرد، کس تاب نگهداری دیوانه ندارد

در بزم جهان، جز دل حسرت  ِکش ما نیست، آن شمع که می سوزد و، پروانه ندارد

در انجمن عقل فروشان ننهم پای، دیوانه سر صحبت فرزانه ندارد

در کنج دلم عشق کسی، خانه ندارد، کس جای در این خانه ی ویرانه ندارد

دل را به کف هر که دهم، بازپس آرد، کس تاب نگهداری دیوانه ندارد

 

تا چند کنی، قصّه ی اسکندر و دارا؟

تا چند کنی، قصّه ی اسکندر و دارا؟

ده روزه ی عمر، ده روزه ی عمر، ده روزه ی عمر، این همه افسانه ندارد

ده روزه ی عمر، ده روزه ی عمر، این همه افسانه ندارد

در کنج دلم عشق کسی، خانه ندارد، کس جای در این خانه ی ویرانه ندارد

دل را به کف هر که دهم، بازپس آرد، کس تاب نگهداری دیوانه ندارد

 

نشانه ها:

 

ترانه سرا: حسین پژمان بختیاری

ترانه خوان: علیرضا افتخاری

ترانه ساز: محمد رضا چراغعلی

آلبوم: هوای تو

زمان اجرا: 1386 هجری خورشیدی / 2017 میلادی

پخش از: سروش