افسر هنگ

متن ترانه:

 !ایست، خبردار


!به فرمان من، حرکت


یک، دو، چپ، راست

همسرمن، افسرهنگه، والله، راه می ره و با من به جنگه، والله

همسرمن، افسرهنگه، والله، راه می ره و با من به جنگه، والله

توی ارتشه، افسر پادگانه

توی ارتشه، افسر پادگانه، فرمانده ی سربازهای جوانه

فرمانده ی سربازهای جوانه

 

وقتی می آد توی خونه، هی می گیره بهونه

 !به من می گه، آب بیار! نون رو توی سفره بذار

!بذار توی بشقاب من، یه خرده ماست و خیار

یه خرده ماست و خیار

راه می ره فرمون می ده، اُرد فراوون می ده

راه می ره فرمون می ده، اُرد فراوون می ده، یک، دو، علیلم کرده، سه، چهار، ذلیلم کرده

یک، دو، علیلم کرده، سه، چهار، ذلیلم کرده


همسر من روی شونه هاش ستاره است

همسرمن روی شونه هاش ستاره است، توی افسرها خوش قد و خوش قواره است

خانم من، افسرهنگه، والله، توی خونه با من، به جنگه، والله

توی خونه با من، به جنگه، والله

یک، دو، علیلم کرده، سه، چهار، ذلیلم کرده

یک، دو، علیلم کرده، سه، چهار، ذلیلم کرده


یک، دو، سه، چهار

!شب، شب، دیگه از شب نگو! لب، لب، دیگه از لب نگو

شب که می شه با هفت تیرش می خوابه

شب که می شه با هفت تیرش می خوابه، خواهش من همیشه بی جوابه

خواهش من همیشه بی جوابه

خواهش من همیشه بی جوابه

یک، دو، علیلم کرده، سه، چهار، ذلیلم کرده

یک، دو، علیلم کرده، سه، چهار، ذلیلم کرده


دلم می خواد بوسه فراوون بده

دلم می خواد بوسه فراوون بده، هرچی می خواد دستور و فرمون بده

هرچی می خواد دستور و فرمون بده

یک، دو، علیلم کرده، سه، چهار، ذلیلم کرده

یک، دو، علیلم کرده، سه، چهار، ذلیلم کرده

………

نشانه ها:

 

ترانه خوان: جلال همتی

آلبوم: افسر هنگ

پخش از: پارس ویدئو