اقاقی

متن ترانه:

 

دستهای تو، جای امنه، زیر بارون، مثل طاقی، اعتماد بازوانت، از یه دنیا مونده باقی

تو به شکل خلوت من، پر جذبه، پر رازی

تو دو نقطه از یه خطی، از ستاره به اقاقی، از ستاره به اقاقی

 

یه شکوهی داره رستن که نگو، یه غمی داره شکستن که نپرس!

یه هوایی داره حرفهات که نگو، حسرتی داره گسستن که نپرس!

خواستن تو، خواستن بچگی ها نیست، تو رو داشتن که به این سادگی ها نیست

خواستن تو، خواستن بچگی ها نیست، تو رو داشتن که به این سادگی ها نیست

 

یه حنا بود، یه اقاقی، زیرچتر بچگی ها، دو پریچهر که می خواستیم، توی خواب خستگی ها

براشون چه رخت ها دوختیم، براشون چه گیس ها بافتیم

ما چه خوابی دیده بودیم، خواب آب تشنگی ها، خواب آب تشنگی ها

 

رخت اون روز حالا قد ما که نیست، حرفی از اقاقی و حنا که نیست

داشتن تو حالا ناممکن و دور، شعر من هم مثل اون وقت ها که نیست

خواستن تو، خواستن بچگی ها نیست، تو رو داشتن که به این سادگی ها نیست

خواستن تو، خواستن بچگی ها نیست، تو رو داشتن که به این سادگی ها نیست

………

نشانه ها:

 

ترانه سرا: شهیار قنبری

ترانه خوان: حسن شماعی زاده

ترانه ساز: حسن شماعی زاده

تنظیم کننده موسیقی: منوچهر چشم آذر

پخش از: پارس ویدئو

اجرا در برنامه رنگارنگ تلویزیون ملی ایران

زمینه نوشته پیوسته: