اقاقی

متن ترانه:

 

دستهای تو، جای امنه، زیر بارون، مثل طاقی 

اعتماد بازوانت، از یه دنیا مونده باقی

تو به شکل خلوت من، پر جذبه، پُر رازی

تو دو نقطه از یه خطی، از ستاره به اقاقی، از ستاره به اقاقی

 

یه شکوهی داره رستن که نگو! یه غمی داره شکستن که نپرس!

یه هوایی داره حرفات که نگو! حسرتی داره گسستن که نپرس!

خواستن تو خواستن بچگیها نیست، تو رو داشتن که به این سادگیها نیست

خواستن تو خواستن بچگیها نیست، تو رو داشتن که به این سادگیها نیست

 

یه حنا بود، یه اقاقی، زیر چتر بچگی ها

یه پریچهر که می خواستیم، توی خواب خستگی ها

براشون چه رخت ها دوختیم، براشون چه گیس ها بافتیم

ما چه خوابی دیده بودیم، خواب آب تشنگی ها، خواب آب تشنگی ها

 

رخت اون روز حالا قد ما که نیست، حرفی از اقاقی و حنا که نیست

داشتن تو حالا ناممکن و دور، شعر من هم مثل اون وقت ها که نیست

خواستن تو خواستن بچگیها نیست، تو رو داشتن که به این سادگیها نیست

خواستن تو خواستن بچگیها نیست، تو رو داشتن که به این سادگیها نیست

خواستن تو خواستن بچگیها نیست، تو رو داشتن که به این سادگیها نیست

خواستن تو خواستن بچگیها نیست، تو رو داشتن که به این سادگیها نیست

 نشانه ها:

 

ترانه سرا: شهیار قنبری

ترانه خوانان: گروه همخوانان (دختر)

ترانه ساز: حسن شماعی زاده

زمینه نوشته پیوسته: