اقرار

متن ترانه:

 

ما در سکوت نیز بیگانه نیستیم

آیا تو می توانی سرشاری عظیمت را، با پرده ی سکوت بپوشانی؟

آیا تو می توانی با چشم هایت در من، کلام خواهش را ننویسی؟

 

من در تو زیستم، من با تو تا دور، تا بینهایت رفتم، تا مرز بی خبری رفتم

بنویس، بنویس، تکرار کن، بیگانه نیستی، بیگانه نیستم!

بنویس، بنویس، تکرار کن، بیگانه نیستی، بیگانه نیستم!

اقرار کن، ما در سکوت نیز، بیگانه نیستیم!

من در تو زیستم، من با تو تا دور، تا بینهایت رفتم، تا مرز بی خبری رفتم

بنویس، بنویس، تکرار کن، بیگانه نیستی، بیگانه نیستم!

بنویس، بنویس، تکرار کن، بیگانه نیستی، بیگانه نیستم!

اقرار کن، ما در سکوت نیز، بیگانه نیستیم!

ما در سکوت نیز بیگانه نیستیم

………

نشانه ها:

 

ترانه خوان: فریدون فرخزاد

ترانه ساز: منوچهر چشم آذر

اجرا در برنامه رنگارنگ تلویزیون ملی ایران