السون والسون

متن ترانه:

 

السون والسون، خدا ما را به همدیگه برسون!

از این شهر به اون شهر، می رم دنبال یار، پرسون و پرسون

شبها هر شب، دل من، برام در وصف تنهایی می خونه

می ترسم تا به دیدارش، دل زارم روی دستم بمونه

دل زارم روی دستم بمونه

از اون زمان، از اون زمان، که توی چشاش شدم اسیر

از اون زمان که این دل، زد و به دامش افتاد

قرعه ی عشق پاکم،  خورد و به نامش افتاد

دلم در انتظاره، به جز دیدن روی تو، هیچ آرزو نداره

السون والسون، خدا ما را به همدیگه برسون!

از این شهر به اون شهر، می رم دنبال یار، پرسون و پرسون

آی، السون والسون، خدا ما را به همدیگه برسون!

از این شهر به اون شهر، می رم دنبال یار، پرسون و پرسون

 

تو اول و آخر حال منی، به شیشه ی این دل، سنگ می زنی

میشکنه این شیشه، دلم می ریزه، می گردی دنبالش، بذار بریزه

می گردی دنبالش، بذار بریزه، بذار بریزه، یه ریزه!

 

از اون زمان، از اون زمان، که توی چشاش شدم اسیر

از اون زمان که این دل، زد و به دامش افتاد

قرعه ی عشق پاکم،  خورد و به نامش افتاد

دلم در انتظاره، به جز دیدن روی تو، هیچ آرزو نداره

السون والسون، آی السون والسون

دیگه دل هم، دلهای قدیم، آها!

عشق هم، دیگه عشقهای قدیم، آها!

توی عشق این روزها، دل بیچاره می سوزه، نگاه انتظار به در خونه

وای وای وای

اگه یه روزی یه وقت، عشقت به من کم بشه، آها!

اگه سر هیچ و پوچ، یه روز با تو حرفم بشه، آها!

میشکنه دلم و، می ذارم می رم، کجا؟

می رم اون جا که دلداری نباشه، آها!

کسی را با کسی کاری نباشه، آها!

توی شبها، شب تاری نباشه، آها!

همش گل باشه و، خاری نباشه

 

واست توی گل ها، خونه زدم، واسه کبوترها، دونه زدم

دل شکسته ام رو با داغ غم، به دام عشق تو، نشونه زدم

دوباره سبز شدم و، جوونه زدم، جوونه زدم، جوونه

السون والسون، خدا ما را به همدیگه برسون!

از این شهر به اون شهر، می رم دنبال یار، پرسون و پرسون

السون والسون، خدا ما را به همدیگه برسون!

از این شهر به اون شهر، می رم دنبال یار، پرسون و پرسون

آی می رم دنبال یار، پرسون و پرسون

نشانه ها:

 

ترانه سرا: سعید محمدی

ترانه خوان: سعید محمدی

ترانه ساز: سعید محمدی

تنظیم کننده موسیقی: دیوید بتسامو

زمان اجرا: 2000 میلادی

پخش از: کلتکس

اجرا در شبکه تلویزیونی طنین

زمینه نوشته پیوسته: