اندازه گیری سنگینی

(اندازه گیری وزن)

Weight Measurement

چرا اندازه گیری سنگینی / وزن چیزها مهم است؟

 چیزهایی که فقط در یک روز در یک شهر وزن می شوند آنقدر زیاد هستند که  حتی نمی توان نام همه آنها را

به روی یک صفحه کاغذ نوشت.

امروزه، وزن کردن اجناس فقط یک امر مهم برای داد و ستد در مغازه ها و کارخانه ها نیست، بلکه در

کارهای علمی نیز نقش مهمی بازی می کند.

چه کسانی سنجش وزن اجسام را آغاز کردند؟

شاید پاسخ دقیق این پرسش را ندانیم. ولی لااقل می توان گفت که تاریخ، مصریان را در این زمینه پیشگام

معرفی کرده است.

حدود 7000 سال پیش، مردم مصر یک ترازوی بسیار ساده اختراع کردند که دو چیز را بر دو سر میله ای

می گذاشتند و وزن آن دو را نسبت به هم می سنجیدند.