اوج

متن ترانه:

با تو یه کوه بلندم، سر به آسمان کشیده، بی تو ریگ رهگذارم، کف کوچه آرمیده

 

با تو بی نیاز و مغرور، تکیه ام به حرف حقه، بی تو آن نیازمندم، که همیشه مستحقه

 

با تو شایسته ی اوجم، بی تو بازیچه ی موجم 

با تو شایسته ی اوجم، بی تو بازیچه ی موجم 

بی تو یأسم، با تو امید، بی تو ظلمت، با تو خورشید

با تو برکت زمینم، بی تو خاک سر نشینم، با تو هم جنس سپیده، بی تو زخم آبدیده

با تو شایسته ی اوجم، بی تو بازیچه ی موجم

با تو شایسته ی اوجم، بی تو بازیچه ی موجم

 

با تو یک طلوع خوبم، بی تو غربت غروبم

با تو سرچشمه ی نورم، بی تو از روشنی دورم

بی تو وحشت سکوتم، با تو سیر ملکوتم، بی تو آلوده به زشتی، با تو آیات بهشتی

با تو شایسته ی اوجم، بی تو بازیچه ی موجم

با تو شایسته ی اوجم، بی تو بازیچه ی موجم

 

بی تو یأسم، با تو امید، بی تو ظلمت، با تو خورشید

با تو برکت زمینم، بی تو خاک سر نشینم، با تو همجنس سپیده، بی تو زخم آبدیده

با تو شایسته ی اوجم، بی تو بازیچه ی موجم

با تو شایسته ی اوجم، بی تو بازیچه ی موجم

 

 با تو یک طلوع خوبم، بی تو غربت غروبم 

با تو سرچشمه ی نورم، بی تو از روشنی دورم

بی تو وحشت سکوتم، با تو سیر ملکوتم، بی تو آلوده به زشتی، با تو آیات بهشتی

با تو شایسته ی اوجم، بی تو بازیچه ی موجم

با تو شایسته ی اوجم، بی تو بازیچه ی موجم

………

نشانه ها:

 ترانه سرا: مهدی لواسانی

ترانه خوان: نوش آفرین / فاطمه عبدی گلنگشی

ترانه ساز: فریدون خشنود

زمان اجرا: 1354 هجری خورشیدی

پخش از: استریو دیسکو / دیسکو 4