اوج پرواز

 متن ترانه:

ای خوب، ای نازنین، ای شادی آفرین!

با تو من بهترین، بی تو تلخ و غمگین

تو شور آوازی، اوج هر پروازی، دریاب این تنها را، تو همدل، همرازی!

ای عشق، شب من از تو پُر از آواز

ای خوب، ای دمساز، تو آغازی، تو پایانی، بازآ!

دلتنگ از تنهایی، با چشمی دریایی، می مانم با یادت، می دانم می آیی

تو شور آوازی، اوج هر پروازی، دریاب این تنها را، تو همدل، همرازی!

ای عشق، شب من از تو پر از آواز!

ای خوب، ای دمساز، تو آغازی، تو پایانی، بازآ!

دلتنگ از تنهایی، با چشمی دریایی، می مانم با یادت، می دانم می آیی

ابری پُر بارانم، دلتنگم، گریانم، دلگیر از این رفتن، می آیی می دانم

دلتنگ از تنهایی، با چشمی دریایی، می مانم با یادت، می دانم می آیی

……….

نشانه ها:

ترانه خوان: گیتی پاشایی

زمان اجرا: 1354 هجری خورشیدی

پخش از: استریو دیسکو / دیسکو 6

زمینه نوشته پیوسته پیشین: