اینقدر تو رو دوست دارم

:متن ترانه

 

بی تو پُر از گریه ام، ابرم، ابر بهارم، وقتی نیستی کنارم، دلم می خواد ببارم

اینقدر تو رو دوست دارم، که آب رودخانه ها، دریاچه رو دوست دارند

دریاچه رو دوست دارند

اینقدر تو رو دوست دارم، که بچه های تنها، بازیچه را دوست دارند

بازیچه رو دوست دارند

 

اینقدر تو رو دوست دارم، که چوپونهای غمگین

وقتی که عاشق می شن،  بیابون رو دوست دارند

اینقدر تو رو دوست دارم، که زیر هُرم آفتاب

مسافرهای کویر سایه بون رودوست دارند

 

بی تو پُر از گریه ام، ابرم، ابر بهارم، وقتی نیستی کنارم، دلم می خواد ببارم

اینقدر تو رو دوست دارم، که آب رودخانه ها، دریاچه رو دوست دارند

دریاچه رو دوست دارند

اینقدر تو رو دوست دارم، که بچه های تنها، بازیچه را دوست دارند

بازیچه رو دوست دارند

 

اینقدر تو رو دوست دارم، که چوپونهای غمگین

وقتی که عاشق می شن، بیابون رو دوست دارند

اینقدر تو رو دوست دارم، که زیر هُرم آفتاب

مسافرهای کویر، سایه بون رو دوست دارند

اینقدر تو رو دوست دارم، اینقدر تو رو دوست دارم، اینقدر تو رو دوست دارم

اینقدر تو رو دوست دارم، اینقدر تو رو دوست دارم، اینقدر تو رو دوست دارم

اینقدر تو رو دوست دارم، اینقدر تو رو دوست دارم، اینقدر تو رو دوست دارم

………

:نشانه ها

 

ترانه سرا: پرویز وکیلی

ترانه خوان: امیر آرام

ترانه ساز: امیر آرام

آلبوم: هدیه

زمان اجرا: 1358 هجری خورشیدی

 

 

:اجرای دوّم

:متن ترانه

 

بی تو پُر از گریه ام، ابرم، ابر بهارم، وقتی نیستی کنارم، دلم می خواد ببارم

اینقدر تو رو دوست دارم، که آب رودخانه ها، دریاچه رو دوست دارند

دریاچه رو دوست دارند

اینقدر تو رو دوست دارم، که بچه های تنها، بازیچه را دوست دارند

بازیچه رو دوست دارند

 

!حیلت رها کن عاشقا، دیوانه شو، دیوانه شو

!وندر دل آتش درآ، پروانه شو، پروانه شو

!هم خویش را بیگانه کن، هم خانه را ویرانه کن

!وانگه بیا با عاشقان، همخانه شو، همخانه شو

باید که جمله جان شوی، تا لایق جانان شوی

!گر سوی مستان می روی، مستانه شو، مستانه شو

اندیشه ات جایی رَوَد، وانگه تو را آن جا کشد

!ز اندیشه بگذر عاشقا، فرزانه شو، فرزانه شو

 

اینقدر تو رو دوست دارم، که چوپونهای غمگین

وقتی که عاشق می شن، بیابون رو دوست دارند

اینقدر تو رو دوست دارم، که زیر هُرم آفتاب

مسافرهای کویر، سایه بون رو دوست دارند

 

اینقدر تو رو دوست دارم، اینقدر تو رو دوست دارم، اینقدر تو رو دوست دارم

اینقدر تو رو دوست دارم، اینقدر تو رو دوست دارم، اینقدر تو رو دوست دارم

اینقدر تو رو دوست دارم، اینقدر تو رو دوست دارم

 

گر آتش دل بر زند، بر مؤمن و کافر زند

   صورت همه پرّان شود، گر مرغ معنی پر زند

عالم همه ویران شود، جان غرقه ی طوفان شود

آن گوهری کو آب شد، آن آب بر گوهر زند

پیدا شود سرّ نهان، ویران شود نقش جهان

موجی برآید ناگهان، آتش به سیم و زر زند

 

:نشانه ها

 

ترانه سرا: پرویز وکیلی

شاعر: جلال الدّین محمد بلخی / مولوی

ترانه خوان: امیر آرام

ترانه ساز: امیر آرام

آلبوم: دیوار

زمان اجرا: 1372 هجری خورشیدی / 1993 میلادی

 

:زمینه نوشته پیوسته دیگر