این باشه باشه

متن ترانه:

 

قهر کردی، رفتی از کنارم، باشه، کردی پریشون روزگارم، باشه

خیلی از این کارهات شکارم، باشه

این باشه باشه، باشه، تا وقت ناز ما شه

این باشه باشه، باشه، تا وقت ناز ما شه

 

زلفها رو شونه کردی، رفتن رو بهونه کردی

پاک تو میون مردم، ما رو دیوونه کردی

رفتی، من رو تنها گذاشتی، باشه، با غصه ها، یک جا گذاشتی، باشه

از من نداری میل آشتی، باشه، بیخود من رو تنها گذاشتی، باشه

این باشه باشه، باشه، تا وقت ناز ما شه

این باشه باشه، باشه، تا وقت ناز ما شه

 

زلفها رو شونه کردی، رفتن رو بهونه کردی، پاک تو میون مردم، ما رو دیوونه کردی

رفتی، من رو تنها گذاشتی، باشه، با غصه ها، یک جا گذاشتی، باشه

از من نداری میل آشتی، باشه، بیخود من رو تنها گذاشتی، باشه

این باشه باشه، باشه، تا وقت ناز ما شه

این باشه باشه، باشه، تا وقت ناز ما شه

نشانه ها:

 

ترانه سرا: ایرج جنتی عطایی

ترانه خوان: گیتی پاشایی

ترانه ساز: بابک بیات

پخش از: کاسپین

زمینه نوشته پیوسته دیگر: