این درسها رو کجا خوندی؟

متن ترانه:

 

تو که رقصیدنت، خندیدنت، چون گل نازه، تو که ناز و ادات، رقص پاهات، جفته و سازه

تو که مست می ام می کنی، با چشم خمارت، تو که هرچه نگاهم می کنی، غرق نیازه

این درسها رو کجا خوندی؟ این مشقها رو کجا کردی؟

این درسها رو کجا خوندی؟ این مشقها رو کجا کردی؟

 

تو که دلبری کردی و واسم دل نگذاشتی، معلم که نداشتی، معلم که نداشتی

تو که بذر تمنا رو توی سینه ها کاشتی، معلم که نداشتی، معلم که نداشتی

تو ای فتنه گر، ای رهزن دل ها، تو ای دختر افسونگر زیبا

تو ای علت دل های پریشون، ای انگیزه ی عاشق شدن ما

این درسها رو کجا خوندی؟ این مشقها رو کجا کردی؟

این درسها رو کجا خوندی؟ این مشقها رو کجا کردی؟

 

تو که رقصیدنت، خندیدنت، چون گل نازه، تو که ناز و ادات، رقص پاهات، جفته و سازه

تو که مست می ام می کنی، با چشم خمارت، تو که هرچه نگاهم می کنی، غرق نیازه

این درسها رو کجا خوندی؟ این مشقها رو کجا کردی؟

این درسها رو کجا خوندی؟ این مشقها رو کجا کردی؟

                        

تو که دلبری کردی و واسم دل نگذاشتی، معلم که نداشتی، معلم که نداشتی

تو که بذر تمنا رو توی سینه ها کاشتی، معلم که نداشتی، معلم که نداشتی

تو ای فتنه گر، ای رهزن دل ها، تو ای دختر افسونگر زیبا

تو ای علت دل های پریشون، ای انگیزه ی عاشق شدن ما

این درسها رو کجا خوندی؟ این مشقها رو کجا کردی؟

این درسها رو کجا خوندی؟ این مشقها رو کجا کردی؟

نشانه ها:

 

ترانه سرا: جهانبخش پازوکی

ترانه خوان: فرزین

ترانه ساز: جهانبخش پازوکی

تنظیم کننده موسیقی: عارف ابراهیم زاده

زمینه نوشته پیوسته دیگر: