ای داد

متن ترانه:

 

کجا بودی تا حالا؟

به تو چه مربوطه؟ کجا بودم. مگه تو به من می گی، کجا بودی؟ با کی رفتی؟

بله، نفهمیدم

کجا بودی؟ کی می آی؟ کی می ری؟

یواش، یواش، ِا   ِا

یواش حرف بزنم؟ حالا از من می پرسی، کجا بودی؟

کجا؟   از چی؟

اصلاً جرأت داری، که از من بپرسی، کجا بودی؟

One, Two, Three, Four

 

ای داد، باز شب شد، دل تنگ شد، یار نیومد

یک شب، از فکرش، به چشمهام، خواب نیومد

ماه رفت، آفتاب زد، صبح شد، صبرم سر اومد

صد بار، من رو کاشت و، زیر قولش زد و، نیومد

 

بسه! دیگه خسته شدم، از تو، دل دیوونه

افسوس، توی این دوره، همه عشقها، بی دوومه

بسه، دیگه خسته شدم، از تو، دل دیوونه

افسوس، توی این دوره، همه عشقها، بی دوومه

آخه هیچ وقت، هیچ کس رو، قد اون، دوست نداشتم

اما، از دستش، راحت، شب و روز نداشتم

هرگز، هیچ کس رو، قد اون، دوست نداشتم

اما، از دستش، راحت، شب و روز نداشتم

 

بس کن، دو رنگی رو، برو! دست از سرم وردار!

دستت برام رو شد، برو! سر به سرم نگذار!

مردم همه دیدند، با کی کجا بودی؟

گفتی سفر رفتی، همین گوشه کنار بودی

مردم دروغ می گن، باور نکن یک دم!

هرگز نبود، جز تو، هیچ کس، توی فکر من

صد بار، تو را همه جا، کنار دیگری دیدم

حاشا نکن! جونم، این بار، خودم دیدم

 

 

من رو بازی نده! دروغ نگو! اینها همش حرفه

بگو! می خوای بری، دلت واسه، یکی دیگه رفته

من رو بازی نده! دروغ نگو! اینها همش حرفه

بگو! می خوای بری، دلت واسه، یکی دیگه رفته

هیچ وقت، هیچ کس رو، قد اون، دوست نداشتم

اما، از دستش، راحت، شب و روز نداشتم

هیچ کس رو، قد اون، دوست نداشتم هرگز،

اما، از دستش، راحت، شب و روز نداشتم

هاها

حالا که رسیدیم، ما به هم، دیگه من رو بازی نده!

نمی دونی، دل تنگه، مگه نمی بینی حالم بده؟

روزگار، اگه بد شده، ببین! دستهات، چرا سرد شده؟

این قدر دل ما رو، نده سر کار رو، می خوای بری؟ برو!

نمی خوای، پس برو!

 

بسه، دیگه خسته شدم، از تو، دل دیوونه

افسوس، توی این دوره، همه عشقها، بی دوومه

بسه، دیگه خسته شدم، از تو، دل دیوونه

افسوس، توی این دوره، همه عشقها، بی دوومه

ای داد، باز شب شد، دل تنگ شد، یار نیومد

یک شب، از فکرش، به چشمهام، خواب نیومد

ماه رفت، آفتاب زد، صبح شد، صبرم سر اومد

صد بار، من رو کاشت و، زیر قولش زد و، نیومد

صد بار، دل رو شکست و، یک بار نیومد

نشانه ها:

 

ترانه سرا: شهبال شب پره

ترانه خوانان: گروه بلک کتس (شهبال شب پره – فیروزه رسولی – سامی بیگی – …)

آهنگساز: شهبال شب پره

تنظیم کننده موسیقی ترانه: امین

  Dimbologyآلبوم:

زمان اجرا: 1388 هجری خورشیدی