ای وای، ای وای!

متن ترانه:

!ای وای، ای وای، ای وای

!ای وای، ای وای، ای وای

!ای وای، که دلت سنگ سیاه بود، ای وای، که وفا از تو جدا بود

با من نگو، از مهر و محبت! تو مهر و محبتت کجا بود؟

!ای وای، ای وای، ای وای

!ای وای، ای وای، ای وای


دستهای من و تو، از همدیگه دور شد، 
این خونه ی روشن، بی تو سوت و کور شد

توی بارون گریه، وقتی که می رفتی، اشکم سر مژگون، مروارید نور شد

!ای وای، ای وای، ای وای

!ای وای، ای وای، ای وای


!تا اون در باغ سبزی که دادی نشونم، ای وای، که به دیوار بلند غصه وا شد

!ما هر دو با هم این کوره راه رو پیش گرفتیم، ای وای، دیگه راه من و تو از هم جدا شد

!ای وای، که دلت سنگ سیاه بود، ای وای، که وفا از تو جدا بود

با من نگو، از مهر و محبت! تو مهر و محبتت کجا بود؟

!ای وای، ای وای، ای وای

!ای وای، ای وای، ای وای

 


دستهای من و تو، از همدیگه دور شد، 
این خونه ی روشن، بی تو سوت و کور شد

توی بارون گریه، وقتی که می رفتی، اشکم سر مژگون، مروارید نور شد

!ای وای، ای وای، ای وای

!ای وای، ای وای، ای وای


!تا اون در باغ سبزی که دادی نشونم، ای وای، که به دیوار بلند غصه وا شد

!ما هر دو باهم این کوره راه رو پیش گرفتیم، ای وای، دیگه راه من و تو از هم جدا شد

!ای وای، که دلت سنگ سیاه بود، ای وای، که وفا از تو جدا بود

با من نگو، از مهر و محبت! تو مهر و محبتت کجا بود؟

!ای وای، ای وای، ای وای

!ای وای، ای وای، ای وای

……..

 

نشانه ها:

ترانه سرا: ایرج جنتی عطایی

ترانه خوان: گیتی پاشایی

ترانه ساز: بابک بیات

پخش از: آپولون

زمینه نوشته پیوسته دیگر: