ای یار!

متن ترانه:

 

مجنون تر از آنم که دمی رام شوم، با بوی سر زلف تو آرام شوم

مجنون تر از آنم که دمی رام شوم، با بوی سر زلف تو آرام شوم

یار دل آزار من، گرمی بازار من، یار دل آزار من، گرمی بازار من

یار دل آزار من، گرمی بازار من

ای یار، ای یار، یار، تو چقدر سرخوشی، ای یار، ای یار، یار، تو مرا می کشی

حال مرا دیدی و، غم ز دلم چیدی، غصه ی من خوردی و، دل من بردی و

حال مرا دیدی و، غم ز دلم چیدی، غصه ی من خوردی و، دل من بردی و

یارم، یارم، گلم، یار یارم گلم، یارم، یارم، گلم، دل به دل من بده!

 

دل به دل من بده!

 

من مست مستم، باده به دستم، وای خدا، باده نخورده، سرشکسته ام

من مست مستم باده به دستم، وای خدا باده نخورده، سرشکسته ام

دل دادم، دل بردی، دل به تو بستم، یک کاری کردی، که کار دادی دستم

دل دادم، دل بردی، دل به تو بستم، یک کاری کردی، که کار دادی دستم، دستم

ای یار، ای یار، یار، تو چقدر سرخوشی، ای یار، ای یار، یار تو مرا می کشی

حال مرا دیدی و، غم ز دلم چیدی، غصه ی من خوردی و، دل من بردی و

حال مرا دیدی و، غم ز دلم چیدی، غصه ی من خوردی و، دل من بردی و

یارم، یارم، گلم، یار یارم گلم، یارم، یارم، گلم، دل به دل من بده!

 

دل به دل من بده!

 

دل به دل من بده!

 

 

نشانه ها:

ترانه خوان: امیر حسین افتخاری

زمان اجرا: 1396 هجری خورشیدی / 2017 میلادی