بابام می گفت

متن ترانه:

بابام می گفت: حواست باشه، دلت رو ندی، به هر کس و هر کی!

 آخ دلم، آخ دلم

 روزی که دلت رو بدی، می شی عین بابات، نگی که نگفتی!

آخ دلم، آخ دلم

امشب که مست مستم، دل بابام رو شکستم  

تا که تو رو من شناختم، دلم و، دلم رو باختم

 آره، مستم که مستم، آره، مستم که مستم، ببین، چشم خمارت، چه کاری داده دستم!؟

 آره، مستم که مستم، آخ، آره، مستم که مستم 

ببین، چشم خمارت، چه کاری داده دستم!؟

  

بابام می گفت: حواست باشه، درد عاشقی، نداره درمون

 آخ دلم، آخ دلم

 روزی که دلت رو بدی، می شی عین بابات، عمری پشیمون

آخ دلم، آخ دلم

 امشب عجیب مستم من، از تنهایی خسته ام م، 

جونم رو بخوای می دم من، قربونتم می رم من

 آره، مستم که مستم، آره، مستم که مستم، ببین، چشم خمارت، چه کاری داده دستم!؟

 آره، مستم که مستم، آخ، آره، مستم که مستم 

ببین، چشم خمارت، چه کاری داده دستم!؟

  

چقدر چشمهات قشنگه! خماره، مشکی رنگه 

دلت همرنگ چشمهات، بگو، با من یه رنگه!

 بابا، بد کاری کردم، به حرفهات گوش نکردم 

حالا که عاشق شدم من، چیه درمون دردم؟

 آره، مستم که مستم، آره، مستم که مستم، ببین، چشم خمارت، چه کاری داده دستم!؟

 آره، مستم که مستم، آخ، آره، مستم که مستم 

ببین، چشم خمارت، چه کاری داده دستم!؟

نشانه ها:

ترانه سرایان: امیر علی – امین بی.

ترانه خوان: افشین / افشین جعفری

آهنگساز: امیر علی

آلبوم: بابام می گفت

زمان اجرا: 1395 هجری خورشیدی / 2017 میلادی

پخش از: آونگ – رادیو جوان