بادسنج

Anemometer

(Wind gauge)

بادسنج چیست؟

باد سنج یکی از ابزارهای هواشناسی است که با آن می توان تندی یا سرعت باد را

اندازه گیری کرد و معمولاً در هر ایستگاه هواشناسی یافت می شود.

 

ساختار بادسنج چگونه است؟

 

بادسنج از چهار نیمکره / پیاله، دو محور متقاطع عمود بر هم و یک میله ساخته

می شوند.

چهار نیمکره بطور عمود بر دو محور قرار دارند که بر میله پابرجا هستند.

یک ژنراتور شمارشگر هم برای شمردن گردش نیمکره ها به دور میله می باشد که

تندی وزش باد / سرعت باد را اندازه می گیرد.

 

 چطور می توان یک بادسنج ساده ساخت؟

 

ابزار و مواد لازم:

 

1 – یک ورق کاغذ

2 – یک مداد یا چوب نازک

3 – نوار چسب یا ماشین دوخت منگنه

4 – قیچی

5 – سنجاق ته گرد

6 – چسب مایع

 

روش ساخت:

ابتدا کاغذ مانند شکل بالا تقسیم بندی شود.

سپس با قیچی تکه مربع شکل از کاغذ بریده شود و به شکل قیف در آورده شود.

کاغذهای قیفی شکل را با چسب مایع به روی کاغذ باقیمانده، مانند شکل بالا چسبانده