باران

Rain

باران چیست؟

باران قطره های آب است که از آسمان می بارد.

 

از کجای آسمان باران می بارد؟

 

باران از ابرهای آسمان می بارد.

 

چطور از ابرها باران می بارد؟

در آسمان هوا سردتر از روی زمین است و وقتی ابرها در آسمان بالا می روند، هنگامی می شود که هوا به

اندازه کافی سرد است که توده قطره های کوچک آب / ابرها، بهم می پیوندند و قطره های بزرگتر و سنگین تر

آب را درست می کنند که به صورت باران به زمین فرو می ریزند.

 

آزمایش و تجربه:

 

چیزهای مورد نیاز آزمایش:

 

1 – ظرف پر از یخ

2 – سماور یا وسیله دیگری که آب را به جوش آورد.

 

روش آزمایش:

آب به وسیله سماور یا وسیله ای دیگر به جوش آورده شود.

بطوری که دانسته شده، زمانی که آب به اندازه نیاز گرما بگیرد، به حالت بخار آب دگرگون گشته و به بالا

می رود.

 

حال اگر ظرف پر از یخ، طوری بالای بخار آب گرفته شود که بخار آب به زیر آن بخورد،

 

مشاهده می شود که از زیر ظرف یخ قطره های آب فرو می ریزد.

 

رگبار چیست؟

هنگامی که قطره های باران درشت باشد و خیلی تند ببارد، آن را رگبار گویند.

 

چه زمانی نخستین ریزش باران در کره زمین به وقوع پیوسته است؟

با تشکیل سیاره ها و سرد شدن تدریجی آنها، در حدود 4500  میلیون سال پیش که هنوز پوسته زمین بیش

از حد گرم بود، وجود بخارها باعث به وجود آمدن ابرها شده اند. این ابرها که میان سطح زمین و اشعه

خورشید قرار داشتند، باعث شدند که پوسته، گرمای خود را زودتر از دست بدهد و هنگامی که دمای پوسته به

زیر 100 درجه سانتیگراد رسید، ابرها شروع به باریدن کردند و این نخستین ریزش باران بوده است.