با تو بهتره

متن ترانه:

 

وقتی اخمهات می ره توی هم، پس معلومه یه حسی داری روی من

خودت نمی خوای بگی ولی، از رفتارهات می شه این رو فهمید

بسه، بیا یه کم راحت باشیم، حرفهامون رو به هم راحت بگیم!

تو هم مثل من رک باش یه ذره، تا غرورت از سرت بپره!

با تو دنیا هم، با تو بهتره، کنارم که هستی جذابتره

توی رؤیا هم، حتی یه ذره، کنارم که هستی جذابتره

حتی دنیا هم، با توبهتره، کنارم که هستی جذابتره

توی رؤیا هم، حتی یه ذره، کنارم که هستی جذابتره

 

خنده هات برد دل من رو، پس بخند و انقدر طفره نرو!

تو که می دونی من حاضرم، جونم هم واسه لبخندت بدم

دیوونه بسه، آنقدر لج نکن، ابروهات رو سمت من کج نکن!

کنارم که هستی لبخند بزن، تا فکرهای بد از سرت برن

با تو دنیا هم، با تو بهتره، کنارم که هستی جذابتره

توی رؤیا هم، حتی یه ذره، کنارم که هستی جذابتره

حتی دنیا هم، با تو بهتره، کنارم که هستی جذابتره

توی رؤیا هم، حتی یه ذره، کنارم که هستی جذابتره

 

من می خوام بمونم با تو، چون هم تو رو می خوام، هم نگات رو

ما می تونیم بسازیم با هم، یه زندگی خوب و راحت

پس بخند و اخمهات رو وا کن، فکرهای بد رو از سرت رها کن!

بیا کنارم باش حتی یه ذره، همین که هستی دنیا برام جذابتره!

جذابتره، جذابتره، جذابتره، جذابتره

 کنارم که هستی جذابتره

نشانه ها:

 

ترانه خوان: نیکیتا

زمان اجرا: 1396 هجری خورشیدی / 2017 میلادی

پخش از: رادیو جوان

اجرا در برنامه ی اکو تلویزیون من و تو در 1396 هجری خورشیدی /  

2017 میلادی