با گریه به سویش می روم

متن ترانه:

امشب مرا غم، دیوانه کرده، در خانه ی دل، کاشانه کرده

امشب غرورم را، فدایی می کنم من، ای دل، برایت دست و پایی می کنم من

امشب به کویش می روم، با گریه به سویش می روم

شاید دلش را، با اشک خود آتش زنم، در تاب و در تب افکنم، یک بار دیگر

 

می افتم امشب من به پایش، می گویم از دردم برایش

امشب به کویش می روم، با گریه به سویش می روم

شاید دلش را، با اشک خود آتش زنم، در تاب و در تب افکنم، یک بار دیگر

 

امشب مرا غم، دیوانه کرده، در خانه ی دل، کاشانه کرده

امشب غرورم را، فدایی می کنم من، ای دل، برایت دست و پایی می کنم

امشب به کویش می روم، با گریه به سویش می روم

شاید دلش را، با اشک خود آتش زنم، در تاب و در تب افکنم، یک بار دیگر

 

نشانه ها:

 ترانه سرا: جهانبخش پازوکی

ترانه خوان: منوچهر سخایی

ترانه ساز: جهانبخش پازوکی

زمان اجرا: 1351 هجری خورشیدی

پخش از: ژولیت