برفی

Snowdrop

(Common Snowdrop)

نام علمی برفی چیست؟

 

نام علمی برفی ها Galanthus Nivalis   می باشد.

 

طبقه بندی برفی چیست؟

 

طبقه بندی برفی ها به قرار زیر است:

 

خانواده:  Amaryllidaceae

 

نمای برفی چگونه است؟

نمای برفی ها به شکل بالا است .

 

نیازها و نگهداری برفی چگونه است؟

مکان آفتابی یا سایه – آفتاب.

خاک سنگین و نمناک بهتر است.

نسبت به سرما مقاوم است.

 

گلدهی برفی چگونه است؟

 

زمان گلدهی برفی ها روزهای پایانی زمستان است.

 

چگونه برفی زیاد می شود؟

 

برفی ها با تقسیم پیاز در اسفند ماه و کاشتن دوباره آنها در عمق 10 سانتیمتر زیاد

می شوند.