برف

متن ترانه:

 

برف سپید آید، نرم و سبک رقصان، پیرهن افکنده، بر سر کوهستان

خفته شهر و دشت، در حریر برف، در غبارش گم شده، آسمان شهر

 

من در زیر پنجره خاموشم، می گریم من، گر به تو نجوشم

که مگر صدای تو، برسد به در گوشم، چون پرنده ای گمراه و، سرگردان و خاموشم

ز نشان پای تو، که بوَد به روی برف، گذرم به جستجوی تو، تا دره های شهر

 

من در زیر پنجره خاموشم، می گریم من، گر به تو نجوشم

که مگر صدای تو، برسد به در گوشم، چون پرنده ای گمراه و، سرگردان و خاموشم

ز نشان پای تو، که بوَد به روی برف، گذرم به جستجوی تو، تا دره های شهر

نشانه ها:

 

ترانه خوان: منوچهر سخایی