برگرد، برگرد!

متن ترانه:

نصیحت به تو دختر، نکن، حرفش رو باور! 

رقیبم می خواد از غصه ی عشق ما بمیره، می دونم که می خواد از آب گل، ماهی بگیره

برگرد! برگرد! پشیمون می شی آخر، برگرد! برگرد! پریشون می شی آخر

برگرد! برگرد! پریشون می شی آخر

 

هر چی حسودها می گن، همش ز سوز دله، هر چی رقیبم می گه، بدون! همش باطله

 اگه پیش من می موندی، دلم رو نمی سوزوندی، هیچ چیزی کم نداشتیم، این همه غم نداشتیم

اگه پیش من می موندی، دلم رو نمی سوزوندی، هیچ چیزی کم نداشتیم، این همه غم نداشتیم

برگرد! برگرد! پشیمون می شی آخر، برگرد! برگرد! پریشون می شی آخر

برگرد! برگرد! پریشون می شی آخر

 

نصیحت به تو دختر، نکن، حرفش رو باور!

رقیبم می خواد از غصه ی عشق ما بمیره، می دونم که می خواد از آب گل، ماهی بگیره

برگرد! برگرد! پشیمون می شی آخر، برگرد! برگرد! پریشون می شی آخر

برگرد! برگرد! پریشون می شی آخر

 

هر چی حسودها می گن، همش ز سوز دله، هر چی رقیبم می گه، بدون! همش باطله

اگه پیش من می موندی، دلم رو نمی سوزوندی، هیچ چیزی کم نداشتیم، این همه غم نداشتیم

اگه پیش من می موندی، دلم رو نمی سوزوندی، هیچ چیزی کم نداشتیم، این همه غم نداشتیم

برگرد! برگرد! پشیمون می شی آخر، برگرد! برگرد! پریشون می شی آخر

برگرد! برگرد! پریشون می شی آخر

……..

نشانه ها:

ترانه سرا: جهانبخش پازوکی

ترانه خوان: منوچهر سخایی

ترانه ساز: جهانبخش پازوکی

تنظیم کننده موسیقی ترانه: ناصر چشم آذر

پخش از: ژولیت – کلتکس

اجرا در شوی تلویزیون طنین