برگ گل

 متن ترانه:

 

به برگ گل دست نزنی، کاکلش رو پس نزنی

باد می زنه، تاب می خوره، سیلی از آفتاب می خوره

به برگ گل دست نزنی

 

رویشون رو پاتیس بکشین، چلوارهای خیس بکشین!

شبنم نم نم بزنین، رسمش رو بر هم نزنین!

رسمش رو بر هم نزنین، رسمش رو بر هم نزنین!

به برگ گل دست نزنی، کاکلش رو پس نزنی

باد می زنه، تاب می خوره، سیلی از آفتاب می خوره

به برگ گل دست نزنی

 

گریه ی زار زار کمشه، خاطرخواهی عالمشه

عاشقه، تنهاش بذارین، راهی جلوی پاش بذارین!

وای اگه عاشق نباشی، مَحرم و لایق نباشی

حرفت رو از پیش نزنی، دلت رو به آتیش نزنی

من یه وصیت می کنم، بهت نصیحت می کنم

من یه وصیت می کنم، بهت نصیحت می کنم

به برگ گل دست نزنی، کاکلش رو پس نزنی

باد می زنه، تاب می خوره، سیلی از آفتاب می خوره

به برگ گل دست نزنی

 

رویشون رو پاتیس بکشین، چلوارهای خیس بکشین!

شبنم نم نم بزنین، رسمش رو بر هم نزنین!

رسمش رو بر هم نزنین، رسمش رو بر هم نزنین!

به برگ گل دست نزنین، کاکلش رو پس نزنی!

باد می زنه، تاب می خوره، سیلی از آفتاب می خوره

به برگ گل دست نزنی!

 

نشانه ها:

 

ترانه سرا: مسعود امینی

ترانه خوان: مهرداد آسمانی

ترانه ساز: مهرداد آسمانی

تنظیم کننده موسیقی: امیر بدخش

آلبوم: برگ گل

زمان اجرا: 1379 هجری خورشیدی

پخش از: کلتکس ریکوردز