بزن باران!

 

متن ترانه:

 

بزن باران! بزن باران! بزن بر کوه و، دشت و نیزاران!

بزن بوسه ها بر شاخه ی خشک درختان!

بزن باران! بزن باران! بزن بر دل و دامن دوران، به سبزه زاران!

به ناله ی صحرا، به خرمن گل ها، به این دل تنها، زندگی بباران!

به گوش دلدارم، به بی وفا یارم، بخوان به سرمستی، نغمه ی هزاران!

 

دل من از غم تنهایی گرفته، تو ببار! نفسم از تب بی تابی گرفته، تو ببار!

تو ببار، بر دل بیقراری! تو ببار، پایان انتظاری!

تو ببار، از آسمان به یاری! به یاری، بر دل بیقراری!

پایان انتظاری، مژده ی بهاری

 

 

بزن باران! بزن باران! بزن بر کوه و، دشت و نیزاران!

بزن بوسه ها بر شاخه ی خشک درختان!

بزن باران! بزن باران! بزن بر دل و دامن دوران، به سبزه زاران!

به ناله ی صحرا، به خرمن گل ها، به این دل تنها، زندگی بباران!

به گوش دلدارم، به بی وفا یارم، بخوان به سرمستی، نغمه ی هزاران!

 

نشانه ها:

ترانه سرا: ماندانا خضرایی

ترانه خوان: ماندانا خضرایی

آهنگساز: بابک ش.

تنظیم کننده موسیقی ترانه: بابک ش.