بشکن بشکن

:متن ترانه

 

!بشکن بشکنه، بشکن، حواست با منه، بشکن

!بشکن بشکنه، بشکن، حواست با منه، بشکن

!بشکنش، بدی نداره، کسی دل ابدی نداره

!بشکنش، بدی نداره، کسی دل ابدی نداره

 

دلی که با وفاست، آخرش اینه، دلی که تو رو خواست، آخرش اونه

!بشکن بشکنه، بشکن، حواست با منه، بشکن

 

!بشکن این دل رو، به گناهش، بشکن بشکنه، سر راهش

!بشکن این دل رو، به گناهش، بشکن بشکنه، سر راهش

دل آقا بالاسر نمی خوام، دل سر به هوا نمی خوام

دل بی دست و پا نمی خوام، دل پُر دردسر نمی خوام

!بشکن بشکنه، بشکن، حواست با منه، بشکن

!بشکنش، بدی نداره، کسی دل ابدی نداره

!بشکنش، بدی نداره، کسی دل ابدی نداره

!بشکن بشکنه، بشکن، حواست با منه، بشکن

 

!بشکن این دل رو، به گناهش، بشکن بشکنه، سر راهش

!بشکن این دل رو، به گناهش، بشکن بشکنه، سر راهش

دل آقا بالاسر نمی خوام، دل سر به هوا نمی خوام

دل بی دست و پا نمی خوام، دل پُر دردسر نمی خوام

!بشکن بشکنه، بشکن، حواست با منه، بشکن

!بشکنش، بدی نداره، کسی دل ابدی نداره

!بشکنش، بدی نداره، کسی دل ابدی نداره

!بشکن بشکنه، بشکن، حواست با منه، بشکن

 

 

!بشکن بشکنه، بشکن، حواست با منه، بشکن

!بشکن بشکنه، بشکن، حواست با منه، بشکن

!بشکنش، بدی نداره، کسی دل ابدی نداره

!بشکنش، بدی نداره، کسی دل ابدی نداره

 

دلی که با وفاست، آخرش اینه، دلی که تو رو خواست، آخرش اونه

دلی که با وفاست، آخرش اینه، دلی که تو رو خواست، آخرش اونه

!بشکن بشکنه، بشکن، حواست با منه، بشکن

!بشکن بشکنه، بشکن، حواست با منه، بشکن

……….

:نشانه ها

 

ترانه سرا: منصور خراسانی

ترانه خوان: فرزانه

ترانه ساز: منوچهر چشم آذر

تنظیم کننده آهنگ: منوچهر چشم آذر

آلبوم: بشکن، بشکن

زمان اجرا: 1377 هجری خورشیدی / 1998 میلادی

پخش از: ترانه اینترپرایسز