بلوطی چشم

متن ترانه:

 

وقتی که جای تو خالی باشه توی خونه، اگه من بمونم، دل نمی خواد بمونه

بیا تا دوباره مثل گذشته هامون، واسه هم بخونیم، شعرهای عاشقونه!

بیا به من امید بده، با حرفهای قشنگت! یه لحظه یادم نمی ره، چشم بلوطی رنگت

 

می دونم رقیبهام، همیشه بیقرارند، واسه رام کردنت، حرفهای تازه دارند

انقدر گوش نده، به حرفهای رقیبهام، جون تو دروغه، سر به سرت می ذارند!

بیا به من امید بده، با حرفهای قشنگت! یه لحظه یادم نمی ره، چشم بلوطی رنگت

 

هیچ این رو می دونی، بی تو دلم چه تنگه، تا به کی قهر تو، با دل من بجنگه؟

بی تو بیقرارم، شهر سکوته قلبم، با تو روزهای من، آفتابی و قشنگه

بیا به من امید بده، با حرفهای قشنگت! یه لحظه یادم نمی ره، چشم بلوطی رنگت

 

هیچ تو این رو می دونی بی تو دلم چه تنگه، تا به کی قهر تو، با دل من بجنگه؟

بی تو بیقرارم، شهر سکوته قلبم، با تو روزهای من، آفتابی و قشنگه

بیا به من امید بده، با حرفهای قشنگت! یه لحظه یادم نمی ره، چشم بلوطی رنگت

 

وقتی که جای تو خالی باشه توی خونه، اگه من بمونم، دل نمی خواد بمونه

بیا تا دوباره مثل گذشته هامون، واسه هم بخونیم، شعرهای عاشقونه!

بیا به من امید بده، با حرفهای قشنگت! یه لحظه یادم نمی ره، چشم بلوطی رنگت

……….

نشانه ها:

 

ترانه سرا: مسعود هوشمند

ترانه خوان: جمال وفایی

ترانه سرا: مسعود حسنخانی

پخش از: آپولون