بنویس، نامه نویس!

متن ترانه:

 بنويس، نامه نويس، حرفهای خوب خوب بنويس! 

بنويس وقتی تو نيستی، ديگه انگار چيزی نيست!

بنويس، نامه نويس، بنويس، نامه نويس!

 

اگه عاشقانه نيست، حرفهای بهتر بنويس! 

اگه خنده اش می گيره، گريه ام رو از سر بنويس!

بنويس، نامه نويس، بنويس، نامه نويس!

 

بنويس، خواستنم از جنس گل ابريشمه، بنويس، پاکی من، پاکی نور و شبنمه!

همه دوست داشتنم رو، نقطه به نقطه بنويس، بنويس، قصه زياده، ولی کاغذم کمه!

بنويس، خواستن من، شمردنی نيست، بنويس! 

بنويس، دل که به خاک سپردنی نيست، بنويس!

بنويس، خسته شدم، اون قده خسته که نگو، همه دلتنگی من که گفتنی نيست، بنويس!

بنويس، نامه نويس، بنویس، نامه نويس!

 

ننويس، نه، ننويس، هر چی که گفتم، ننويس! 

ننويس، نه، ننويس، هرچی دلت خواست، بنويس!

ننويس چون که براش، نامه ها تکراری شده! 

چيزی از من ننويس، فقط براش راست بنويس!

نامه نويس، راست بنويس، نامه نويس!

بنويس نامه نويس، بنويس نامه نويس! 

بنويس  نامه نويس، بنويس نامه نويس!

نشانه ها:

ترانه سرا: شهیار قنبری

ترانه خوان: حسن شماعی زاده

ترانه ساز: حسن شماعی زاده

تنظیم کننده موسیقی: اریک

پخش از: آهنگ روز