بهانه ها

 متن ترانه:

 

پر زدن مرغ هوا، بهانه است، شمردن ستاره ها، بهانه است

منتظر فردایی و، می دونم، فردا مثل امروز ما، بهانه است

فردا مثل امروز ما، بهانه است

 

بهانه ها، گاهی بدند، گاهی خوبند، با یه عالم قشنگی

مثل بهانه ها بودی، نشد که من بشناسمت، چه رنگی

همیشه با تو بودن، همیشه بی تو بودن، اول و آخر کتاب زندگی، همینه

دل به خیالت بستن، منتظر تو بودن، قشنگترین بهانه ی زندگی من، اینه

پَر زدن مرغ هوا، بهانه است، شمردن ستاره ها، بهانه است

منتظر فردایی و، می دونم، فردا مثل امروز ما، بهانه است

فردا مثل امروز ما، بهانه است

 

بهانه ها، گاهی بدند، گاهی خوبند، با یه عالم قشنگی

مثل بهانه ها بودی، نشد که من بشناسمت، چه رنگی

همیشه با تو بودن، همیشه بی تو بودن، اول و آخر کتاب زندگی، همینه

دل به خیالت بستن، منتظر تو بودن، قشنگترین بهانه ی زندگی من، اینه

پَر زدن مرغ هوا، بهانه است، شمردن ستاره ها، بهانه است

منتظر فردایی و می دونم، فردا مثل امروز ما، بهانه است

فردا مثل امروز ما، بهانه است

……….

نشانه ها:

ترانه سرا: محمد علی بهمنی

ترانه خوان: دینامیک / پروین یوزباشی جهانی

زمان اجرا: 1355 هجری خورشیدی

پخش از: استریو دیسکو / بزمی 12