بَه بَه

متن ترانه:

 

بَه بَه، که تو نازنینم، رسیدی از راه

بَه بَه، که تو نازنینم، رسیدی از راه، دل بردی با دلربایی از خورشید و از ماه

دل بردی با دلربایی از خورشید و از ماه

بَه بَه، بَه بَه، بَه بَه

لای لالالای، لالا لای، لالای لالای، لالا لای

لالا لالا لای، لالا لالا لای، لالا لالا لای، لای

لای، لالا لالا لای، لای بَه بَه، که تو نازنینم، رسیدی از راه، دل بردی با دلربایی از خورشید و از ماه

بَه بَه، که تو نازنینم رسیدی از راه، دل بردی با دلربایی از خورشید و از ماه

بَه بَه گل من، ای نازنینم، ای کاش به تماشای تو، من عمری بشینم

بَه بَه، که تو نازنینم، رسیدی از راه

بَه بَه، بَه بَه

یار اومد و، عشق اومد و، در دوار دوار کرد

بَه بَه، چه قیامتی توی شهر ما به پا کرد

باید همه عاشقهای دنیا رو صدا کرد، باید که روزی هزار دفعه، شکر خدا کرد

بَه بَه، که تو نازنینم، رسیدی از راه

بَه بَه، بَه بَه لای لالا لای، لالا لای، لالای لالای، لالا لای

لالا لالا لای، لالا لالا لای، لالا لالا لای، لای

لای، لالا لالا لای، لای لای لالا لای، لالا لای، لالای لالای، لالا لای

لالا لالا لای، لالا لالا لای، لالا لالا لای، لای

لای، لالا لالا لای، لای بَه بَه، گل من، ای بهترینم، ای کاش به تماشای تو، من عمری بنشینم

بَه بَه، به قد و بالا و، گیسوی کمندت، بَه بَه، به چشم و ابرو و، مژگون بلندت

آی قربون خنده های صورت قشنگت، بَه بَه، به کرشمه ها و ناز دلپسندت

بَه بَه، که تو نازنینم، رسیدی از راه، دل بردی با دلربایی از خورشید و از ماه

بَه بَه، که تو نازنینم، رسیدی از راه، دل بردی با دلربایی از خورشید و از ماه

بَه بَه، بَه بَه، بَه بَه

نشانه ها:

ترانه سرا: پاکسیما

ترانه خوان: فرشید امین

ترانه ساز: فرشید امین

آلبوم: فردا

زمان اجرا: 1393 هجری خورشیدی / 2014 میلادی

پخش از: آونگ