به رقص، آ!

متن ترانه:

 

آمد بهار جان ها، ای شاخ تر، به رقص آ! چون یوسف اندر آمد، مصر و شکر، به رقص آ!

ای شاه عشق پرور، مانند شیر مادر، ای شیر جوش در رو، جان پدر، به رقص آ!

آمد بهار جان ها، ای شاخ تر، به رقص آ!

ای شاخ تر، به رقص آ!

ای شاخ تر، به رقص آ! جان پدر، به رقص آ!

جان پدر، به رقص آ!

از پا و سر بریدی، بی پا و سر، به رقص آ! ای خوش کمر، به رقص آ!

 

از عشق تاجداران، در چرخ او چو باران، آن جا قبا چه باشد؟ ای خوش کمر، به رقص آ!

در دست جام باده، آمد بُتم پیاده، گر نیستی تو ماده، زان شاه نر، به رقص آ!

 

آمد بهار جان ها، ای شاخ تر، به رقص آ!

ای شاخ تر، به رقص آ!

ای شاخ تر، به رقص آ! جان پدر، به رقص آ!

جان پدر، به رقص آ!

از پا و سر بریدی، بی پا و سر، به رقص آ! ای خوش کمر، به رقص آ!

ای شاخ تر، به رقص آ! جان پدر، به رقص آ!

جان پدر، به رقص آ!

از پا و سر بریدی، بی پا و سر، به رقص آ! ای خوش کمر، به رقص آ!

:نشانه ها

 ترانه سرا: جلال الدّین محمد بلخی / مولوی

ترانه خوان: محسن چاوشی

ترانه ساز: محسن چاوشی

تنظیم کننده موسیقی: محسن چاوشی

زمان اجرا: 1392 هجری خورشیدی / 2013 میلادی