به من چه؟

متن ترانه:

 به من چه، بعد من سهم کی می شی؟ کی با عشق، اسمت رو به لب می آره؟

تو که بود و نبودت، دست من نیست، با تو دیوونگی فایده نداره

من از دنیام گذشتم تا بفهمی، می تونم مثل تو، بی رحم باشم

تو از من بیشتر از حقت می خواستی، نخواستم قهرمان قصّه هات شم

من از عشقم گذشتم تا بفهمی، می تونم مثل تو بی رحم باشم

تو از من بیشتر از حقت می خواستی، نخواستم قهرمان قصّه هات شم

به من چه، دیگه آرامش نداری؟ آخه، تو با کسی سازش نداری

می دونستم یه روزی برمی گردی، می دونستم، دیگه دوستش نداری

به من چه، دیگه آرامش نداری؟ تو با هیچکی سر سازش نداری

می دونستم یه روزی برمی گردی، می دونستم، دیگه دوستش نداری

 

به من چه؟ به من چه؟ عاشقت کرد و گذاشت، رفت

یکی مثل خودت، دوستت نداشت، رفت

می دونم مثل من پیدا نکردی، همون که جونش رو به پات گذاشت، رفت

به من چه؟ به من چه؟ عاشقت کرد و گذاشت، رفت

یکی مثل خودت، دوستت نداشت، رفت

می دونم مثل من پیدا نکردی، همون که جونش رو به پات گذاشت، رفت

به من چه، بعد من سهم کی می شی؟ کی با عشق، اسمت رو به لب می آره؟

تو که بود و نبودت، دست من نیست، با تو دیوونگی فایده نداره

نشانه ها:

ترانه سرا: افشین

ترانه خوان: صبا شکیبا

ترانه ساز: سعید

زمان اجرا: 1395 هجری خورشیدی / 2016 میلادی