!به کنارم بنشین

:متن ترانه

 

!تا آساید، دل زارم بنشین، به کنارم بنشین

!بنشین ای گل، به کنارم بنشین، دل زارم بنشین

 

!سوز دل می دانی، بنشین تا بنشانی، آتش دل را

 

!یک نفس مرو، که جز غم، همنفس ندارم

!یار کس مشو، که من هم، جز تو کس ندارم

!ای پری بنِه به یک سو، ناز و دلفریبی، تا نصیبی از تو یابد، جان بی نصیبی

 

!ای شمع طرب، سوزم همه شب، بنشین که شود طی، شب تارم

!بنشین، به کنارم بنشین

 

!مرو، مرو که بی تابم من ، درون آتش و آبم من

دامنم ز اشک غم تر باشد، خارم ای گل، بستر باشد

 

!بیا، بیا که نوشم جامی، ستانم از دهانت کامی

طره ی تو بوسه باران سازم، گه  جان یابم، گه جان بازم

 

مه فتنه گرَم، چه رَوی ز بَرم؟

چون ز دلداری، آمدی باری، تا به پایت جان بسپارم

!بنشین، به کنارم بنشین

:نشانه ها

 

ترانه سرا: رهی معیری

ترانه خوانان: دلکش / عصمت باقرپور و منوچهر سخایی

ترانه ساز: مهدی خالدی

دستگاه: همایون

:زمینه نوشته پیوسته دیگر