بوسه

متن ترانه:

 

لبهات نمکگیرم کرد، بدجوری اسیرم کرد

چه بوسه ها شیرین بود، عجب غافلگیرم کرد، عجب غافلگیرم کرد

 

اون شب که می گفت به من، چقدر با نمکی، با نمکی 

گفتی چی می گی از نمکم تا نمکی، با نمکی

گفتم که بذار بیام ببوسم لبت رو، گفتی که بیا ببوس، نه خیلی کمکی

ببوس نه خیلی کمکی، ببوس نه خیلی کمکی، ببوس نه خیلی کمکی

اون شب که می گفت به من، چقدر با نمکی، با نمکی 

گفتی چی می گی از نمکم تا نمکی، با نمکی

گفتم که بذار بیام ببوسم لبت رو، گفتی که بیا ببوس، نه خیلی کمکی

ببوس نه خیلی کمکی، ببوس نه خیلی کمکی، ببوس نه خیلی کمکی

لبهات نمکگیرم کرد، بدجوری اسیرم کرد

چه بوسه ها شیرین بود، عجب غافلگیرم کرد، عجب غافلگیرم کرد

 

تو که با نمکی، پس چرا اون لبهات شیرینه؟ 

چرا با اون نگات، هر چی می گی، به دل می نشینه؟

نمی گم واسه من، عشق تو، عشق اولین بود، اما همین رو بدون، که عشق آخرینه!

اما همین رو بدون، که عشق آخرینه!

لبهات نمکگیرم کرد، بدجوری اسیرم کرد

چه بوسه ها شیرین بود، عجب غافلگیرم کرد، عجب غافلگیرم کرد

نشانه ها:

 

ترانه سرا: بیژن سمندر

ترانه خوان: صادق نوجوکی

ترانه ساز: صادق نوجوکی

تنظیم کننده موسیقی: صادق نوجوکی

آلبوم: نامهربون